Varför ska jag placera mitt barn i ett familjedaghem?

Fördelen i ett familjedaghem är att gruppen blir mindre och barnen får en personlig relation till personalen. Det gör att barnen blir sedda på ett annat sätt.

Eftersom grupperna är små blir det spontant att våra flickor och pojkar leker tillsammans. Det finns också en större frihet att anpassa verksamheten efter gruppens aktuella önskemål och behov.

Föräldrarna får en närmare kontakt med de personer som ser efter deras barn om dagarna. Barnen får vistas i en personlig hemmamiljö där de blir en del av familjen.

Den hemlagade maten anses som en av familjedaghemmens främsta styrka av både barn och föräldrar. Eftersom all mat lagas i hemmet får barnen möjlighet att medverka i processen från råvara till färdig mat.